Demontering og/eller flytting av varmepumpe

Hvis du ved ombygging eller andre grunner trenger flytting eller demontering av varmepumpen, vi utfører jobben.

Hvis du ved ombygging eller andre grunner trenger flytting eller demontering av varmepumpen, vi utfører jobben.

Betingelser ved flytting/demontering:

 • Befaring før demontering, for avklaring av kostnader og ny plassering
 • Installasjon utføres hvor det er enkel tilkomst og gode arbeidsforhold
 • Kjørbar vei frem til installasjons sted Inntil 50 km kjøring ut fra Tromsø
 • Alt materiell fra gammel montering kan brukes på ved nytt montering sted Montering av
 • inne-del og ute-del på samme vegg(inne/ute)Hull boring i trevegg inntil 30 cm veggtykkelse
 • Ute-del monteres på betongmur eller trevegg Igangkjøring og utfylling av igangkjøring-skjema.
 • Kunde besørger jordet stikkontakt med jordfeilvern og riktig kapasitet,ved ny plassering
 • Dette er ikke inkludert Kjøring utover 50 km (100 km tur/retur)
 • Spesialfester og annet materiell utover det som er på stedet
 • Justering/påfylling av ekstra kuldemedium
 • Kostnad for vanskelig arbeidsforhold slik som høyder og kryp rom

Andre vilkår:

 • Installasjon skal utføres i samsvar med montering anvisning til produktet
 • Det gis 5 års garanti på montering-arbeid, det krever at rengjøring og service følges. Det gis
 • ikke garanti på selve varmepumpen.Installatør skal ha skriftlig informasjon på forhånd om
 • byggeteknisk utførelse der hull og festepunkter skal utføres
 • Det tas ikke ansvar for konsekvenser av dårlige utført håndverk, slik som f.eks. dårlig festet murpuss, tapet, råteskader ol, konflikter med rør og elektriske installasjoner.

Det anbefales rengjøring av filter ca hver 14 dag og service ca hvert 2 år som inkluderer følgende:

Service på inne-del:

 • Demontering av deksel
 • Rengjøring av filter
 • Grundig rengjøring av kondensator/lameller
 • Rengjøring av viftehjul og ut lufte-kanal
 • Sjekk av drenering
 • Sjekk av viftemotor
 • Sjekk og eventuelt smøring av lager
 • Til trekking av kabel klemmer

Service på ute-del:

 • Demontering av deksel
 • Lekkasje kontroll visuelt og med lekkasje søker
 • Grundig rengjøring av fordamper/lameller
 • Måling av spenning, strømtrekk og jording
 • Til trekking av kabel klemmer
 • Sjekk av varmekabel/varmestav
 • Måling av trykk på kondensator ved maks belastning
 • Måling av temperaturer i kjøle og varme drift

Pris demontering: kr 1600,- inkl.mva
Pris flytting: kr 5200,- inkl.mva, eksl. materiell
Pris flytting inkl. stor service(anbefales): kr 6900,- inkl.mva, eksl. materiell