Montering av varmepumpe

Vi utfører sertifisert installasjon av varmepumper.

For at en varmepumpe skal fungere godt og ha et langt liv i vårt kalde klima her nord, er det veldig viktig at den installeres riktig, det må tas hensyn til vær og temperatur.

Vi har moderne kalibrerte verktøy som viser nøyaktige målinger, slik at du kan være trygg på at du får en installasjon innenfor bransjens normer.

Det er også viktig at plassering av inne og ute-del blir nøye vurdert slik at varmen spredes mest mulig. Ute-del bør skjermes for vær og forurensning. Installasjonen skal også være pent montert.

Betingelser ved standard installasjon:

 • Befaring før installasjon for avklaring av kostnader og montasje sted
 • Installasjon utføres hvor det er enkel tilkomst og gode arbeidsforhold
 • Kjørbar vei frem til installasjons sted
 • Inntil 50 km kjøring ut fra Tromsø
 • Inntil 4 meter rør strekk, styrekabel, drensrør og plastkanal
 • Inntil 3 meter strømkabel med støpsel fra ute-del
 • Montering av inne-del og ute-del på samme vegg(inne/ute)
 • Hull tagning i trevegg inntil 30 cm veggtykkelse
 • Ute-del monteres 30 til 150 cm over bakkenivå
 • Ute-del monteres på betongmur eller trevegg
 • Igangkjøring og utfylling av igang kjøring-skjema
 • Enkel opplæring med bruk av fjernkontroll og varmepumpe
 • Kunde besørger jordet stikkontakt med jordfeilvern og riktig kapasitet,
  normalt ved ute-delen

Dette er ikke inkludert:

 • Kjøring utover 50 km (100 km tur/retur)
 • Spesialfester og annet materiell utover standard montering
 • Lengre avstand mellom inne/ute-del enn 4 meter
 • Ekstra kuldemedium for rør strekk over 7 meter
 • Kostnad for vanskelig arbeidsforhold slik som høyder og krype rom

Andre vilkår:

 • Installasjon skal utføres i samsvar med montering anvisning til produktet
 • Det gis 5 års garanti på installasjon hvis service intervaller følges som angitt av installatør
 • Installatør skal ha skriftlig informasjon på forhånd om byggeteknisk utførelse der hull og festepunkter skal utføres
 • Det tas ikke ansvar for konsekvenser av dårlige utført håndverk, slik som f.eks. dårlig festet murpuss, tapet, råteskader ol., konflikter med rør og elektriske installasjoner
 • Angrefristloven gjelder, men kjøper må dekke demontering kostnader
 • For gyldig garanti skal filter støvsuges med jevne mellomrom ca annen hver uke, og service av fagpersonell skal utføres ca. hvert andre år der følgende prosedyrer følges:

Service på inne-del:

 • Demontering av deksel
 • Rengjøring av filter
 • Grundig rengjøring av kondensator/lameller
 • Rengjøring av viftehjul og ut-luft kanal
 • Sjekk av drenering
 • Sjekk av viftemotor
 • Sjekk og eventuelt smøring av lager
 • Sjekk av spjeld
 • Bytte av batteri og justering av klokken
 • Til trekking av kabel klemmer

Service på ute-del:

 • Demontering av deksel
 • Lekkasje kontroll visuelt og med lekkasje søker
 • Grundig rengjøring av fordamper/lameller
 • Måling av spenning, strømtrekk og jording
 • Til trekking av kabel klemmer
 • Sjekk av varmekabel/varmestav
 • Måling av trykk på kondensator ved maks belastning
 • Måling av temperatur i kjøle og varme drift

Pris montering: kr 5700,- inkl.mva og montering materiell