Service på din varmepumpe

Vi utfører service på alle merker av varmepumper (Mitsubishi, Panasonic, Toshiba, Daikin, Fujitsu, LG, og mange andre)

Service på luft/luft varmepumpe:

Obs! Hvis det ved påbegynt service viser seg at varmepumpen er defekt og service ikke er mulig vil oppdraget bli fakturert med kr 550,- (minste pris på service)

 

1. Rensing av innedel

Inne-delen av varmepumpen er den delen som forårsaker mest effekt tap og trenger mest vedlikehold i anlegget. Derfor er det viktig med jevne mellomrom (ca. hvert 2 år) at lager på venstre siden av viftetrommel smøres samt at register og viftetrommel renses. Effekt tapet kan bli opp mot 50% etter noen års drift, når register og viftetrommel fylles med støv og smuss. Dette gir også større slitasje på alle komponenter som igjen reduserer levetiden og øker strømforbruket  til varmepumpen.

Når vi begynner servicen hos dere, starter vi med å kjøre varmepumpen på full effekt og måler hastighet og temperatur på luften inn/ut fra inne-delen. Vi utfører også en test av spjeldene, lytter etter ulyder og ser etter feilmeldinger. Dette for å avdekke om  alt virker som det skal, hvis vi avdekker feil på anlegget i denne fasen, vil vi gi beskjed om dette og hva som eventuelt må gjøres videre. Vi tar også en rask sjekk av ute-delen for å se om alt ser normalt ut.

Videre demonteres front-deksel, filter og hoved-deksel på inne-delen. Vi ønsker da gjerne å låne et dusjkabinett etc. for å kunne utføre rengjøring av disse delene.

Deretter henger vi på inne-delen et kabinett med slange til en vannbeholder, så dekker vi til elektronikk og begynner dyp-rens av register(kondensator), vifte-trommel og ut-luft- kanal med en fleksibel spyle-pistol . Når kabinettet er tatt ned, smøres lager på venstre siden med fett, strøm terminaler ettertrekkes og alt monteres sammen igjen og test kjøres.

Varmepumpen blir tilnærmet like ren som da den var ny og vil gi tilnærmet samme effekt som en ny.

Denne rensemetode er også idèll på nyere varmepumper med dual barrier coating belegg som ikke tåler kjemiske rensemetoder, slik som bl.a. Mitsubishi Kaiteki.

Punkter som etterkommes ved denne service:

 • Smøring av lager på venstre side av viftetrommel
 • Sjekk av spjeld, ulyd av viftemotor, drenering etc.
 • Nullstilling og bytting av batteri på fjernkontroll
 • Avlesning av eventuelle feilmeldinger på anlegget
 • Etter trekking av strømterminaler
 • Måling av temperatur på luften inn og ut fra  inne-del før og etter service (avspeiler tilstanden til anlegget)
 • Måling av lufthastighet ut fra inne-del før og etter service (avspeiler hvor stor effekt utført rens har tilført anlegget)
 • Måling av varmgasstemperatur (avspeiler mengden kuldemedium og tilstand til anlegget)
 • Visuell sjekk av ute-del (Ser etter synlige skader/feil på ute-delen)
Ved mistanke om lekkasje/feil på varmepumpen kan vi utføre test av anlegget med elektronisk lekkasje søker, måle strømtrekk, måle trykket på kondensator og måling/beregning av underkjøling/overhetning for å fastslå om det er feil på anlegg eller lekkasjer av kuldemedium. Denne feilsøkningen koster kr 750 inkl. mva om det ønskes utført.
 
Tidsforbruket er ca. 1.5 time

Pris kr 1790,- inkl. mva

Prisen gjelder kjøring inntil 50 km tur/retur fra Tromsø. Overstiger distansen 50 km, beregnes kjøre godtgjørelse ut fra statens satser som f.t. er kr 4,03 pr. km

Trykk her for bestilling av service. Du kan også ringe eller sende sms til mob. 47630500

 

2. Rensing av inne og utedel

Inne-delen av varmepumpen er den delen som forårsaker mest effekt tap og trenger mest vedlikehold i anlegget. Derfor er det viktig med jevne mellomrom (ca. hvert 2 år) at lager på venstre siden av viftetrommel smøres samt at register og viftetrommel renses. Effekt tapet kan bli opp mot 50% etter noen års drift, når register og viftetrommel fylles med støv og smuss. Dette gir også større slitasje på alle komponenter som igjen reduserer levetiden og øker strømforbruket  til varmepumpen.

Ute-delen av varmepumpen blir også tilgriset etter noen års drift, hvor ofte den trenger rens er i høy grad bestemt av utemiljøet hvor den er montert. Nært trafikkerte veier, ved hav og industri blir de fortere tilgriset enn ut på landet langt fra allfarvei. Hvis ute-delen er eksponert for sjøsprøyt, er det lurt å få den renset for å fjerne forekomster av salt. For å finne ut om ute-delen trenger rens, må det tas en inspeksjon å se hvor mye tilgriset den er, og så vurdere om en grundig rengjøring er nødvendig. 

Når vi begynner servicen hos dere, starter vi med å kjøre varmepumpen på full effekt og måler hastighet og temperatur på luften inn/ut fra inne-delen. Vi utfører også en test av spjeldene, lytter etter ulyder og ser etter feilmeldinger. Dette for å avdekke om  alt virker som det skal, hvis vi avdekker feil på anlegget i denne fasen, vil vi gi beskjed om dette og hva som eventuelt må gjøres videre. Vi tar også en rask sjekk av ute-delen for å se om alt ser normalt ut.

Videre demonteres frontdeksel, filter og hoveddeksel på inne-delen. Vi ønsker da gjerne å låne et dusjkabinett etc. for å kunne rengjøre disse delene.

Deretter henger vi på inne-delen et kabinett med slange til en vannbeholder, så dekker vi til elektronikk og begynner dyprens av register(kondensator), vifte-trommel og ut-luft- kanal med en fleksibel spylepistol. Når kabinettet er tatt ned, smøres lager på venstre siden med fett.

Når rens av inne-delen er ferdig, går vi ut og demonterer deksel av ute-delen. Det gjøres en enkel inspeksjon etter olje/gass lekkasjer og andre feil, så fjernes løv og skitt med en børste, deretter spyles det gjennom register(fordamper), vifte og bunnpanne. Strøm terminaler ettertrekkes. Lokkene over gassventilene ettertrekkes. Deksel monteres på plass.

Varmepumpen blir tilnærmet like ren som da den var ny.

Denne rensemetode er også idèll på nyere varmepumper med dual barrier coating belegg som ikke tåler kjemiske rensemetoder, slik som bl.a. Mitsubishi Kaiteki

 Punkter som etterkommes ved denne service:

 • Smøring av lager på venstre side av viftetrommel
 • Sjekk av spjeld, ulyd av viftemotor, drenering etc.
 • Nullstilling og bytting av batteri på fjernkontroll
 • Avlesning av eventuelle feilmeldinger på anlegget
 • Etter trekking av strømterminaler
 • Måling av temperatur på luften inn og ut fra  inne-del før og etter service (avspeiler tilstanden til anlegget)
 • Måling av lufthastighet ut fra inne-del før og etter service (avspeiler hvor stor effekt utført rens har tilført anlegget)
 • Måling av varmgasstemperatur (avspeiler mengden kuldemedium og tilstand til anlegget)
 • Visuell sjekk av ute-del (Ser etter synlige skader/feil på ute-delen)
 • Varmekabel/stav sjekkes

Ved mistanke om lekkasje/feil på varmepumpen kan vi utføre test av anlegget med elektronisk lekkasje søker, måle strømtrekk, måle trykket på kondensator og måling/beregning av underkjøling/overhetning for å fastslå om det er feil på anlegg eller lekkasjer av kuldemedium. Denne feilsøkningen koster kr 750 inkl. mva om det ønskes utført.

Tidsforbruket er ca.  2 timer

 
Pris kr 2190,- inkl. mva

Prisen gjelder kjøring inntil 50 km tur/retur fra Tromsø. Overstiger distansen 50 km, beregnes kjøre godtgjørelse ut fra statens satser som ft. er kr 4,03 pr. km

Trykk her for bestilling av service. Du kan også ringe eller sende sms til mob. 47630500

 

3. Tilstandsrapport

Her sjekker vi tilstanden til varmepumpen og lager en tilstandsrapport.

Følgende utføres:

 • Avlesning av eventuelle feilmeldinger
 • Lekkasje kontroll visuelt og med elektronisk lekkasje søker
 • Måling av trykk på kondensator ved maks belastning
 • Måling av spenning, strømtrekk og jording
 • Beregning av overhetning/underkjøling (Gass fyllingsgraden til fordamper og kondensator)
 • Måling av temperatur inn og ut fra  inne-del. Måling av lufthastighet og arealet på utblåsnings kanal. Beregning av avgitt effekt  i kW.
 • Beregning av mengde kuldemedium i anlegget ved bruk  av målte verdier
 • Sjekk av dreneringslanger og isolasjon av rør
 • Rapport
Tidsforbruket er ca.  1 time
 
Pris kr 890,- inkl. mva

Prisen gjelder kjøring inntil 50 km tur/retur fra Tromsø. Overstiger distansen 50 km, beregnes kjøre godtgjørelse ut fra statens satser som ft. er kr 4,03 pr. km

Trykk her for bestilling av service. Du kan også ringe eller sende sms til mob. 47630500