Service på din varmepumpe

Vi utfører service på alle merker av varmepumper (Mitsubishi, Panasonic, Toshiba, Daikin, Fujitsu, LG, og mange andre)

Service på luft/luft varmepumpe har vi delt i opp i 4 kategorier:

Obs! Hvis det ved påbegynt service viser seg at varmepumpen er defekt og service ikke er mulig vil oppdraget bli fakturert med kr 550,- (minste pris på service)

 

1. Rensing av innedel

Innedel av varmepumpen er den delen som forårsaker mest effekt tap og trenger mest vedlikehold i anlegget. Derfor er det viktig med jevne mellomrom (ca. hvert 2 år) at vifte-lager smøres og register og viftetrommel renses. Effekt tapet kan bli opp mot 50% etter noen års drift, når register og viftetrommel fylles med støv og smuss. Dette gir også større slitasje på alle komponenter som igjen reduserer levetiden og øker strømforbruket  til varmepumpen.

Når vi begynner servicen hos dere, starter vi med å kjøre varmepumpen på full effekt og måler hastighet og temperatur på luften inn/ut fra innedel. Vi utfører også en test av spjeldene, lytter etter ulyder og ser etter feilmeldinger. Dette for å avdekke om  alt virker som det skal, hvis vi avdekker feil på anlegget i denne fasen, vil vi gi beskjed om dette og hva som eventuelt må gjøres videre. Vi tar også en rask sjekk av ute-del for å se om alt ser normalt ut.

Videre demonteres frontdeksel, filter og hoveddeksel på inndelen. Vi ønsker da gjerne å låne et dusjkabinett etc. for å rengjøre disse delene.

Deretter henger vi på inndelen et kabinett med slange til en vannbeholder, så dekker vi til elektronikk og begynner dyprens av register(kondensator), vifte-trommel og utluft- kanal med en fleksibel spylepistol. Når kabinettet er tatt ned, smøres lager på venstre siden med fett og alt monteres sammen igen og test kjøres.

Varmepumpen blir tilnærmet like ren som da den var ny.

Denne rensemetode er også idèll på nyere varmepumper med dual barrier coating belegg som ikke tåler kjemiske rensemetoder, slik som bl.a. Mitsubishi Kaiteki.

 
Denne service koster kr 1290,- inkl. mva

Prisen gjelder kjøring inntil 50 km tur/retur fra Tromsø. Overstiger distansen 50 km, beregnes kjøre godtgjørelse ut fra statens satser som f.t. er kr 4,03 pr. km

Trykk her for bestilling av service. Du kan også ringe eller sende sms til mob. 47630500

 

2. Rensing av inne og utedel

Innedel av varmepumpen er den delen som forårsaker mest effekt tap og trenger mest vedlikehold i anlegget. Derfor er det viktig med jevne mellomrom (ca. hvert 2 år) at vifte-lager smøres og register og viftetrommel renses. Effekt tapet kan bli opp mot 50% etter noen års drift, når register og viftetrommel fylles med støv og smuss. Dette gir også større slitasje på alle komponenter som igjen reduserer levetiden og øker strømforbruket  til varmepumpen..

Utedel av varmepumpen blir også tilgriset etter noen års drift, hvor ofte den trenger rens er i høy grad bestemt av utemiljøet hvor den er montert. Nært trafikkerte veier og industri blir de fortere tilgriset enn ut på landet langt fra allfarvei. For å finne ut om utedelen trenger rens, må det tas en inspeksjon å se om den er mye tilgriset og så vurdere om en grundig rengjøring er nødvendig. 

Når vi begynner servicen hos dere, starter vi med å kjøre varmepumpen på full effekt og måler hastighet og temperatur på luften inn/ut fra innedel. Vi utfører også en test av spjeldene, lytter etter ulyder og ser etter feilmeldinger. Dette for å avdekke om  alt virker som det skal, hvis vi avdekker feil på anlegget i denne fasen, vil vi gi beskjed om dette og hva som eventuelt må gjøres videre. Vi tar også en rask sjekk av ute-del for å se om alt ser normalt ut.

Videre demonteres frontdeksel, filter og hoveddeksel på inndelen. Vi ønsker da gjerne å låne et dusjkabinett etc. for å rengjøre disse delene.

Deretter henger vi på inndelen et kabinett med slange til en vannbeholder, så dekker vi til elektronikk og begynner dyprens av register(kondensator), vifte-trommel og utluft- kanal med en fleksibel spylepistol. Når kabinettet er tatt ned, smøres lager på venstre siden med fett og alt monteres sammen igen og test kjøres.

Når rens av inndelen er ferdig, går vi ut og demonterer deksel av utedel. Det gjøres en enkel inspeksjon etter lekkasjer og andre feil, så fjernes løv og skitt med en børste, deretter spyles det gjennom register(fordamper). Viften og bunnpannen renses tilslutt. Deksel monteres på plass.

Varmepumpen blir tilnærmet like ren som da den var ny.

Denne rensemetode er også idèll på nyere varmepumper med dual barrier coating belegg som ikke tåler kjemiske rensemetoder, slik som bl.a. Mitsubishi Kaitek

 
Denne service koster kr 1790,- inkl. mva

Prisen gjelder kjøring inntil 50 km tur/retur fra Tromsø. Overstiger distansen 50 km, beregnes kjøre godtgjørelse ut fra statens satser som ft. er kr 4,03 pr. km

Trykk her for bestilling av service. Du kan også ringe eller sende sms til mob. 47630500

 

3. Rensing av inne og utedel + tilstandsrapport 

Vi utfører service og gir tilstands vurdering som er nyttig både innenfor og utenfor garanti perioden.

Det utføres samme rens som i service kategori 2 men i tillegg gjøres følgende:

 • Avlesning av eventuelle feilmeldinger
 • Lekkasje kontroll visuelt og med eletronisk lekkasje søker
 • Måling av trykk på kondensator ved maks belastning
 • Måling av spenning, strømtrekk og jording
 • Beregning av overhetning/underkjøling (Gass fyllingsgraden til fordamper og kondensator)
 • Måling av temperatur inn og ut fra  innedel. Måling av lufthastighet og arealet på utblåsnings kanal. Beregning av avgitt effekt  i kW.
 • Beregning av mengde kuldemedium i anlegget ved bruk  av målte verdier
 • Sjekk av dreneringslanger og isolasjon av rør
 • Rapport
Denne service koster kr 2190,- inkl. mva

Prisen gjelder kjøring inntil 50 km tur/retur fra Tromsø. Overstiger distansen 50 km, beregnes kjøre godtgjørelse ut fra statens satser som ft. er kr 4,03 pr. km

Trykk her for bestilling av service. Du kan også ringe eller sende sms til mob. 47630500

 

4. Tilstandsrapport

Her sjekker vi tilstanden til varmepumpen og lager en tilstandsrapport.

Følgende utføres:

 • Avlesning av eventuelle feilmeldinger
 • Lekkasje kontroll visuelt og med eletronisk lekkasje søker
 • Måling av trykk på kondensator ved maks belastning
 • Måling av spenning, strømtrekk og jording
 • Beregning av overhetning/underkjøling (Gass fyllingsgraden til fordamper og kondensator)
 • Måling av temperatur inn og ut fra  innedel. Måling av lufthastighet og arealet på utblåsnings kanal. Beregning av avgitt effekt  i kW.
 • Beregning av mengde kuldemedium i anlegget ved bruk  av målte verdier
 • Sjekk av dreneringslanger og isolasjon av rør
 • Rapport
Denne service koster kr 890,- inkl. mva

Prisen gjelder kjøring inntil 50 km tur/retur fra Tromsø. Overstiger distansen 50 km, beregnes kjøre godtgjørelse ut fra statens satser som ft. er kr 4,03 pr. km

Trykk her for bestilling av service. Du kan også ringe eller sende sms til mob. 47630500